Gå direkt till innehåll

Läkemedelsskadeanmälan

Lomakkeet on allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Siksi niitä ei voi lähettää Suomen Keskinäiseen Lääkevahinkovakuutusyhtiöön sähköisesti.

Ersättingsansökan

Ersättningsansökan fylls i och återlämnas först efter det att ett positivt ersättningsbeslut har utfärdats av det Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Arbetsgivarens löneanmälan

Arbetsgivaren från vilken det Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget har begärt en redogörelse om inkomstförlustens storlek kan lämna in en rapport genom att fylla i detta formulär nedan.

Fullmakt

Ifall du önskar att någon annan i stället för dig sköter ditt läkemedelsskadeärende, kan du bifoga till skadeanmälan eller senare skicka till det Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget denna fullmakt försedd med din underskrift. Om fullmakten inte längre gäller skall detta alltid skriftligt meddelas till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Om patienten avlidit skall dödsboets delägare gemensamt befullmäktiga en person att sköta läkemedelsskadeärendet och lyfta ersättningarna.

Blanketterna skall skickas per post till:

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolag
PB 115
00181 HELSINGFORS

Tillbaka till början