Kontakta oss

Vår kundtjänst är via telefon och e-post. Vi har inget servicekontor.

När du skickar ett e-postmeddelande, observera att detta är en oskyddad e-post varigenom känslig information, såsom hälsotillstånd, bankkontonummer, personbeteckning eller liknande information inte skall skickas.


  • 010 219 5712

Vår telefontjänst är öppen vardagar kl. 10 – 14

Vi registrerar alla samtal.

 


Skadeanmälnings- och ersättningsblanketterna skall skickas till:
Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolag
PB 115
00181 HELSINGFORS

Fax 010 219 5713
korvaukset@laakevakuutus.com


Samtalspriser: från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/minut och från fast telefon 8,35 cent/samtal + 6 cent/minut (priserna inkl. moms 24%).

Personal

Petri Ahonen,
Skadejurist
Tel. +358 10 219 5712
petri.ahonen@laakevakuutus.com
Kirsi Mantsinen,
Skadereglerare
Tel. +358 10 219 5712
kirsi.mantsinen@laakevakuutus.com
Krista Åberg,
Skadereglerare
Tel. +358 10 219 5712
krista.aberg@laakevakuutus.com
Tiina Hellgrén,
Verkställande direktör
Tel. +358 10 219 5712
tiina.hellgren@laakevakuutus.com
Sanna Ranta-Aalto,
Kontroller, ekonomi
Tel. +358 10 219 5715
sanna.ranta-aalto@laakevakuutus.com