Gå direkt till innehåll

Handläggning av ditt ärende

Handläggning av ett ersättningsärende består av följande steg

Registrering av skadeanmälan

När Finska Ömsesidiga Läkemedelsförsäkringsbolag har mottagit en skadeanmälan, registreras den och en hanteringskod utfäardas. Handläggaren skickar ett brev till ansökaren om att vi har mottagit skadeanmälan.

Anskaffing av dokumenter

Efter registreringen anskaffar Finska Ömsesidiga Läkemedelsförsäkringsbolag utgående från uppgifterna i skadeanmälan tillräckligt omfattande och utförliga uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Finska Ömsesidiga Läkemedelsförsäkringsbolag begär de nödvändiga uppgifterna direkt från vårdinrättningarna oavsett om handlingarna har sänts in med skadeanmälan. En kopia av skadeanmälan skickas till vårdenheten i samband med begäran om dokument.

Sakkunningläkarens utlåtande

När de begärda journalerna har mottagits görs en medicinsk bedömming av fallet och vanligen erhålls en utlåtande av en sakkunnigläkare.

Ersättningsbeslut

När de journaler, andra dokumenter och läkareutlåtanden som är nödvändiga för att utreda ärendet har förvärvats och skadan är klar för avgörande, avger det Finska Ömsesidiga Läkemedelsförsäkringsbolaget ett skriftligt beslut i vilket det bedöms om huruvida den anmälda skadan är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren. Ett positivt eller negativt ersättningsbeslut skickas till anmälaren. Ett överklagandeförfarande ges också i samband med beslutet om ersättning.

Utbetalning av ersättning

Ett positivt ersättningsbeslut innehåller information om vilken typ av ersättningar ska betalas och en blankett för ersättningsansökan bifogas beslutet. Mer detaljerad information anges också för vidare behandling av ärendet. Ersättning om tillfälligt men betalas ut redan vid det första positiva beslutet såvida det är möjligt på basis av tillgängliga uppgifter.

Vill du ha mer information? Kontakta oss.

Är du missnöjd med beslutet?

Den som är missnöjd med Finska Ömsesidiga Läkemedelsförsäkringsbolagets beslut kan söka ändring. Ett överklagandeförfarande har givits i samband med beslutet.

Läs mera
Tillbaka till början