Gå direkt till innehåll

Försäkringsskydd för användare av läkemedel

I Finland finns det ett frivilligt system som ersätter läkemedelsskador: läkemedelsförsäkringen. Denna försäkring ersätter skador som användare lider genom biverkningar av läkemedel som har överlåtits för konsumtion i Finland.

Läs mer

Snabblänkar

Misstänker du en läkemedelsskada?

Om du under användningen av ett läkemedel får symptom som du misstänker beror på läkemedlet, följ de skriftliga anvisningarna som medföljer läkemedelsförpackningen. På bipacksedeln beskrivs vilka skadliga biverkningar läkemedlet kan ha och vad man bör göra om man drabbas av sådana.

Anmäla en skada
Tillbaka till början