Gå direkt till innehåll

Exempelfal

Du hittar alla försäkringsnämndens beslutsrekommendationer gällande läkemedelsskadeförsäkringen från Fines databas (Ratkaisutietokanta).

Se Fines databas

Misstänker du att ett läkemedel du använt har orsakat dig en skada?

Om du under användningen av ett läkemedel får symptom som du misstänker beror på läkemedlet, följ de skriftliga anvisningarna som medföljer läkemedelsförpackningen. På bipacksedeln beskrivs vilka skadliga biverkningar läkemedlet kan ha och vad man bör göra om man drabbas av sådana.

Anmäla en skada
Tillbaka till början