Gå direkt till innehåll

Frågor och svar

Epäiletkö käyttämäsi lääkkeen aiheuttaneen sinulle vahingon?

Om du under användningen av ett läkemedel får symptom som du misstänker beror på läkemedlet, följ de skriftliga anvisningarna som medföljer läkemedelsförpackningen. På bipacksedeln beskrivs vilka skadliga biverkningar läkemedlet kan ha och vad man bör göra om man drabbas av sådana.

Anmäla en skada
Tillbaka till början