Gå direkt till innehåll

Finansiell information

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget är ett försäkringsbolag som grundats av Finska Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador och som beviljar andelslaget en läkemedelsskadeförsäkring som skydd för läkemedelsanvändare. Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter med tanke på vårdsituationen oförutsedda skador som användare lider genom biverkningar av läkemedel som överlåtits för konsumtion eller användning vid läkemedelsprövningar i Finland. Läkemedlen ska uppfylla läkemedelslagen.

Ömsesidiga läkemedelsskadeförsäkringsbolaget inledde sin verksamhet den 1 januari 2012.

Medlemmarna i Finska Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador är tillverkare, importörer och marknadsförare av läkemedel samt forskningsföretag. Andelslaget grundades 1984 och har för tillfället ca. 150 medlemmar.

Tillbaka till början