Gå direkt till innehåll

Media

Information till medierna om vaccineringarna mot covid-19

OBS! I och med att vaccinationsprogrammet mot covid-19 framskrider mottar vi många skadeanmälningar och förfrågningar. Vi koncentrerar oss nu på att handlägga skadeanmälningarna möjligast effektivt. Av denna orsak kan det hända att du inte får kontakt med oss så snabbt som under normala omständigheter. Vi besvarar förfrågningar från medier så omgående som möjligt.

Fortast kan vi vanligen reagera på e-postförfrågningar: tiina.hellgren@laakevakuutus.com. Ringbud ber vi att man vänligen lämnar genom att ringa numret 010 219 5712 (ti-to kl. 10–13).

Nedan finns information om covid-19 och svar på frågor vi ofta får. Vi uppdaterar informationen med cirka en månads mellanrum.

SITUATIONEN BETRÄFFANDE SKADEANMÄLNINGAR – SENAST ÄNDRAD 14.1.2023

Fram till slutet av december 2022 har det gjorts 2 353 skadeanmälningar i anknytning till coronavacciner. Antalet utfärdade beslut uppgår till         1 903, av vilka 663 varit jakande, det vill säga ersättning har beviljats, och 1 240 varit nekande beslut. Vi strävar efter att handlägga fallen snabbt, men gör inte avkall på vår princip om noggrannhet.

Så här långt har ersättning betalats ut för tila men, för sjukvårdskostnader till följd av skada och i vissa fall för inkomstbortfall. Menen har huvudsakligen varit lindriga. Kostnaderna ersätts i enlighet med de faktiska kostnaderna och mot verifikat. Inkomstbortfall ersätts i enlighet med faktiskt inkomstbortfall.

Hittills har ersättningar betalats enligt följande: allergiska reaktioner: 22 % (i huvudsak eksem) av de jakande besluten, symtom i hjärtat och blodkärlen: 22 % (mest typiskt hjärtmuskelinflammation), allmänna symtom och lokala reaktioner: 20 %  (bl.a. feber, smärta och värk, svullnad i den vaccinerade armen och övergående trötthet), neurologiska symtom: 15 % (huvudvärk samt vissa enskilda mer sällsynta neurologiska symtom), störningar i immunförsvaret 12 %, muskel- och ledsmärtor:  5 % och andra symtom ca 4 %. Än så länge har inga allvarliga okända biverkningar nämnts i skadeanmälningarna.

Usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen

Tillbaka till början