Gå direkt till innehåll

Media

Information till medierna om vaccineringarna mot covid-19

OBS! I och med att vaccinationsprogrammet mot covid-19 framskrider mottar vi många skadeanmälningar och förfrågningar. Vi koncentrerar oss nu på att handlägga skadeanmälningarna möjligast effektivt. Av denna orsak kan det hända att du inte får kontakt med oss så snabbt som under normala omständigheter. Vi besvarar förfrågningar från medier så omgående som möjligt.

Fortast kan vi vanligen reagera på e-postförfrågningar: tiina.hellgren@laakevakuutus.com. Ringbud ber vi att man vänligen lämnar genom att ringa numret 010 219 5712 (vardagar kl. 10–13).

Nedan finns information om covid-19 och svar på frågor vi ofta får. Vi uppdaterar informationen med cirka en månads mellanrum.

SITUATIONEN BETRÄFFANDE SKADEANMÄLNINGAR – SENAST ÄNDRAD 18.9.2022

Fram till slutet av augusti 2022 har det glfälligjorts 1 999 skadeanmälningar i anknytning till coronavacciner. Antalet utfärdade beslut uppgår till 1 668, av vilka 589 varit jakande, det vill säga ersättning har beviljats, och 1 079 varit nekande beslut. Vi strävar efter att handlägga fallen snabbt, men gör inte avkall på vår princip om noggrannhet.

Så här långt har ersättning betalats ut för tila men, för sjukvårdskostnader till följd av skada och i vissa fall för inkomstbortfall. Menen har huvudsakligen varit lindriga. Kostnaderna ersätts i enlighet med de faktiska kostnaderna och mot verifikat. Inkomstbortfall ersätts i enlighet med faktiskt inkomstbortfall.

Hittills har ersättningar betalats enligt följande: Allmänna symtom och lokala reaktioner: ca 22 % av de jakande besluten (bl.a. feber, smärta och värk, svullnad i den vaccinerade armen och övergående trötthet), allergiska reaktioner: ca 22 % (i huvudsak eksem), symtom i hjärtat och blodkärlen: 22 % (mest typiskt hjärtmuskelinflammation), neurologiska symtom: ca 17 % (huvudvärk samt vissa enskilda mer sällsynta neurologiska symtom), störningar i immunförsvaret 9 % (bältros), muskel- och ledsmärtor: 5 % och andra symtom 3 %. Än så länge har inga allvarliga okända biverkningar nämnts i skadeanmälningarna.

Usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen

Tillbaka till början