Gå direkt till innehåll

Media

Information till medierna om vaccineringarna mot covid-19

OBS! I och med att vaccinationsprogrammet mot covid-19 framskrider mottar vi många skadeanmälningar och förfrågningar. Vi koncentrerar oss nu på att handlägga skadeanmälningarna möjligast effektivt. Av denna orsak kan det hända att du inte får kontakt med oss så snabbt som under normala omständigheter. Vi besvarar förfrågningar från medier så omgående som möjligt.

Fortast kan vi vanligen reagera på e-postförfrågningar: tiina.hellgren@laakevakuutus.com. Ringbud ber vi att man vänligen lämnar genom att ringa numret 010 219 5712 (vardagar kl. 10–13).

Nedan finns information om covid-19 och svar på frågor vi ofta får. Vi uppdaterar informationen med cirka en månads mellanrum.

SITUATIONEN BETRÄFFANDE SKADEANMÄLNINGAR – SENAST ÄNDRAD 8.5.2022

Till slutet av April 2022 1 749 skadeanmälningar i anknytning till coronavacciner anmälts och 1 339 beslut har gjorts, 482 jakande beslut, det vill säga ersättning har beviljats, och 857 nekande beslut. Vi strävar efter att handlägga fallen snabbt, men gör inte avkall på vår princip om noggrannhet.

Så här långt har ersättning betalats ut för tillfälliga men, för sjukvårdskostnader till följd av skada och i vissa fall för inkomstbortfall. Menen har huvudsakligen varit lindriga. Kostnaderna ersätts i enlighet med de faktiska kostnaderna och mot verifikat. Inkomstbortfall ersätts i enlighet med faktiskt inkomstbortfall.

Hittills har ersättning betalats ut främst för olika slags allergiska reaktioner och smärtor som förorsakats av vaccinerna, bland annat smärtor i den arm där vaccinet injicerats samt led- och muskelsmärtor. I enskilda fall har ersättning betalats ut även för andra skador, men av dataskyddsskäl kan dessa ännu inte redogöras för. Vi publicerar ytterligare information om ifrågavarande skadetyper om mängden fall ökar så mycket att publiceringen inte riskerar att kränka någons personliga integritet. Än så länge har inga allvarliga okända biverkningar nämnts i skadeanmälningarna.

Usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen

Tillbaka till början