Gå direkt till innehåll

Nordiska försäkringar

Förutom Finland har också Sverige, Norge och Danmark sina respektive system för ersättning av läkemedelsskador. Kontaktuppgifter:

Sverige

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB
VD Robert Ström
Sveavägen 63
118 92 Stockholm
Tfn: +46 8 462 3700
E-post: info@lakemedelsforsakringen.se
www.lff.se

Norge
Legemiddelansvarsforeningen
c/o advokat Gunnar Sörlie
BA-HR
Box 1524 Vika
N-0117 Oslo
Tfn: +47 2283 0270
E-post: gso@bahr.no
www.laf.no

Danmark
Peter Jakobsen
Patientforsikringen
Nytorv 5
D-1450 Köpenhavn K
Tfn: +45 33 124 343
E-post: pj@patientforsikringen.dk
www.patientforsikringen.dk

Misstänker du att ett läkemedel du använt har orsakat dig en skada?

Om du under användningen av ett läkemedel får symptom som du misstänker beror på läkemedlet, följ de skriftliga anvisningarna som medföljer läkemedelsförpackningen. På bipacksedeln beskrivs vilka skadliga biverkningar läkemedlet kan ha och vad man bör göra om man drabbas av sådana.

Anmäla en skada
Tillbaka till början