Gå direkt till innehåll

Coronavacciner

Om du har fått en injektion av ett coronavaccin i Finland och vaccinet har orsakat en skada hos dig, kan du ansöka om ersättning genom läkemedelsskadeförsäkringen.

Du ansöker om ersättning genom att fylla i en skadeanmälningsblankett och skicka den till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. Vid utredningen av vaccinskadan behövs den skadelidandes patientjournaler beträffande den uppkomna skadan. Du behöver inte själv införskaffa dokumenten, utan försäkringsbolaget införskaffar de dokument som behövs för handläggningen av ärendet. När du gör din skadeanmälan, kom ihåg att meddela vid vilken vårdinrättning du behandlats för vaccinskadan. Detta påskyndar handläggningen av ärendet. Vänligen observera, att vi har inte tillgång till dina uppgifter i Kanta.fi.

Lindriga skador ersätts inte. Läkemedelsskadeförsäkringen omfattar vaccinskador som är allvarligare än lindriga skador och som orsakat en personskada hos den vaccinerade personen. Ersättning kan sökas om den skada som vaccinet har orsakat inte har gått över inom 30 dagar eller om den medfört sjukvårdskostnader eller inkomstförluster som överstiger 85 euro.

Nedan kan du läsa frågor och svar beträffande ersättning av skador som förorsakats av coronavacciner.

Handläggningen av ersättningsärenden är överbelastad och därför är handläggningstiderna längre än normalt. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in. Den genomsnittliga behandlingstiden är för tillfället  över 6 månader. Detta betyder att vissa av fallen kan lösas snabbare och vissa kan ta längre tid att behandla. Fallen skiljer sig mycket från varandra. På grund av denna anledning kan vi inte uppskatta enskilda falls behandlingstid. Frågor som gäller behandlingstiden fördröjer ersättningsbehandlingen. Därför svarar vi inte till frågor gällande behandlingstiden.

Tillbaka till början