Gå direkt till innehåll

Läkemedelsskadeförsäkringen

Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter skador som användare lider genom biverkningar av läkemedel som har överlåtits för konsumtion eller använts vid läkemedelsprövning i Finland. Läkemedlen ska uppfylla definitionen på läkemedel i läkemedelslagen och biverkningarna ska vara överraskande med tanke på vårdsituationen. Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador har tecknat en läkemedelsskadeförsäkring till skydd för läkemedelsanvändarna. Försäkringen beviljas av Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolag.
Med läkemedel avses i läkemedelskadeförsäkringen ett i läkemedelslagen åsyftat preparat eller ämne avsett för människa, dock inte i läkemedelslagen avsedda traditionella växtbaserade preparat eller homeopatiska preparat. Med läkemedel avses också intrauterina preventivmedel.

Vad ska jag göra om jag misstänker att ett läkemedel har orsakat mig en skada?

Om du får symtom när du tar ett läkemedel och du misstänker att symtomen är resultatet av läkemedlet, följ de skriftliga anvisningarna i läkemedelsförpackningen. Anvisningarna beskriver vilken typ av negativa effekter läkemedlet kan ha och ger råd om hur effekterna ska behandlas.

Denna nätsida uppdateras

korvaukset@laakevakuutus.com

Tillbaka till början