Siirry suoraan sisältöön

Oletko tyytymätön ratkaisuun?

Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön korvauspäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta korvauspäätökseen. Korvauspäätöksen mukana on toimitettu muutoksenhakuohjeet.

Oikaisupyyntö vakuutusyhtiölle

Korvauksenhakija voi tehdä Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle oikaisupyynnön korvauspäätökseen silloin, kun korvausasiassa on tullut ilmi korvattavuuden kannalta merkittäviä uusia tietoja. Uudet tiedot on mahdollisuuksien mukaan liitettävä pyyntöön tai siinä on ilmoitettava, mistä ne ovat hankittavissa.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) antaa lääkevahinkovakuutukseen liittyvissä asioissa neuvontaa sekä neuvottelu- ja selvittelyapua. Asiakkaille annetaan tietoa mm. lainsäännöksistä, sopimusehdoista ja Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännöstä. Lisäksi neuvotaan, mitä menettelytapoja asiakkailla on käytettävissään erimielisyyksien ratkaisemiseksi. FINEn puhelinneuvonta numerossa (09) 6850 120 on avoinna ma-to klo 10–16.

Lisätietoja Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta on osoitteessa www.fine.fi.

Muutoksenhaku

Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön korvauspäätöksestä voi pyytää ratkaisusuositusta FINE:ltä. FINE:n toimisto voi antaa ratkaisusuosituksia tapauksissa, jotka ovat ratkaisukäytännöltään vakiintuneita tai lain ja sopimusehtojen soveltamisen kannalta selkeitä. Muut ratkaisupyynnöt käsitellään Vakuutuslautakunnassa.  FINE:n yhteydessä toimivassa Vakuutuslautakunnassa on  jaosto, joka käsittelee lääkevahinkovakuutusta koskevia ratkaisupyyntöjä. Ratkaisusuositusta on pyydettävä viimeistään kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsinyt sai kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä sekä sovellettavasta määräajasta. Ratkaisusuositusta pyydetään  vapaamuotoisella kirjelmällä, johon on hyvä liittää valokopio  korvauspäätöksestä ja mahdollisista muista selvityksistä. Ratkaisusuositus annetaan kirjallisesti.

Vahingonkärsinyt voi myös nostaa kanteen vakuutusyhtiötä vastaan. Kanne voidaan nostaa joko vakuutusyhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa (Helsinki), vahingonkärsineen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Suomessa olevan vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Kanne tuomioistuimessa on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsinyt sai kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole.

Lisätietoja osoitteessa www.fine.fi.

 

 

Katso esimerkkitapauksia
Takaisin ylös