Siirry suoraan sisältöön

Milloin vahinko korvataan?

Lääkevahinkovakuutuksesta korvattavat vahingot

Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa taikka niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Lääkevahinko on aina henkilövahinko.

Syy-yhteys

Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Lääkkeen käytön ja henkilövahingon välillä tulee olla todennäköinen syy-yhteys. Tämä tarkoittaa, että niin sanottua täyttä näyttöä ei edellytetä, mutta vahingon pitää olla lääketieteellisesti arvioiden todennäköisesti seurausta lääkkeen käyttämisestä. Toisin sanoen: lääkkeen käytön tulee olla todennäköisin vahingon syy, kun kaikki mahdolliset syyt otetaan kokonaisuutena huomioon. Mikäli syy-yhteys todetaan ainoastaan mahdolliseksi, ja vahinkoon on monta mahdollista muuta syytä, eikä lääkkeen käyttö ole niistä muita todennäköisempi, ei vahinkoa korvata.

Syy-yhteyden arvioinnissa huomioidaan vahingonkärsineen sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä muu mahdollinen lääkitys. Arvioinnissa käytetään apuna myös mm. lääketieteellistä tutkimustietoa sekä haittavaikutusrekistereissä ja niistä laadituissa kokoomateoksissa ja lääketieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuja tietoja.

Lääkevahingon korvattavuuden edellytyksenä ei ole, että tuotteessa olisi sinänsä jotain vikaa tai että esimerkiksi lääkkeen valmistusprosessissa tai lääkettä määrättäessä olisi tapahtunut jokin virhe. Vahingon korvattavuus ratkaistaan puhtaasti lääkkeen käytön ja syntyneen vahingon syy-yhteyden perusteella.

Maksettavat korvaukset

Korvattava lääkevahinko

Jotta lääkevahingosta voidaan maksaa korvausta, vahingosta tulee seurata vähintään 30 vrk:n yhtäjaksoinen toimintakyvyn aleneminen, pysyvä ruumiinvamma tai sairaus tai kuolema. Jos vahinko ei ole näin vakava, korvataan vahingonkärsineelle vain lääkevahingosta aiheutuneet kustannukset sekä ansionmenetys, jos ne yhteensä ylittävät 85 euroa julkisten tai lakisääteisten korvausten vähentämisen jälkeen.

Korvattava lääkevahinko ja korvattavuuden rajoitukset on tarkemmin määritelty vakuutusehdoissa.

Mitä vakuutus ei korvaa?
Takaisin ylös