Siirry suoraan sisältöön

Korvauskäsittely

Korvauskäsittely koostuu seuraavista vaiheista

Vahinkoilmoituksen rekisteröinti

Vahinkoilmoituksen saavuttua Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle, rekisteröidään vahinkoasia ja sille annetaan käsittelytunnus. Korvauskäsittelijä lähettää hakijalle vahvistuskirjeen vahinkoilmoituksen vastaanottamisesta.

Asiakirjojen hankkiminen

Rekisteröinnin jälkeen Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö hankkii vahinkoilmoitukseen merkittyjen tietojen perusteella asian ratkaisemiseksi riittävän laajat ja perusteelliset selvitykset. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö pyytää tarvittavat selvitykset suoraan hoitolaitoksilta, vaikka vahinkoilmoitukseen olisi liitetty mukaan osa potilasasiakirjoista. Asiakirjapyynnön yhteydessä lähetetään hoitolaitokselle kopio vahinkoilmoituksesta.

Asiantuntijalääkärin arvio

Kun pyydetyt potilasasiakirjat on saatu, tapausta punnitaan lääketieteelliseltä kannalta ja vahinkoasiaan hankitaan yleensä asiantuntijalääkärin lausunto.

Korvauspäätöksen antaminen

Kun asian ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset ja asiantuntijalausunnot on hankittu ja vahinkoasia on valmis ratkaistavaksi, Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö tekee kirjallisen korvauspäätöksen. Korvauspäätöksessä ratkaistaan, onko ilmoitettu vahinko korvattava lääkevahinkovakuutusehtojen perusteella. Myönteinen tai kielteinen korvauspäätös lähetetään vahinkoilmoituksen tekijälle. Korvauspäätöksen liitteenä toimitetaan myös muutoksenhakuohjeet.

Korvausten maksaminen

Myönteisessä korvauspäätöksessä ilmoitetaan korvauksenhakijalle millaisia korvauksia maksetaan ja korvaushakemuslomake liitetään päätökseen. Samalla annetaan tarkemmat tiedot korvausasian jatkokäsittelyä varten. Korvaus tilapäisestä haitasta maksetaan jo ensimmäisen myönteisen korvauspäätöksen yhteydessä, jos se on mahdollista käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Haluatko lisää tietoa? Ota yhteyttä.

Oletko tyytymätön ratkaisuun?

Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön korvauspäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta korvauspäätökseen. Korvauspäätöksen mukana on toimitettu muutoksenhakuohjeet.

Lue lisää
Takaisin ylös