Siirry suoraan sisältöön

Mitä vakuutus ei korvaa?

Milloin lääkevahinkoa ei korvata?

Lääkeaineiden käyttöön liittyy erilaisten haitallisten vaikutusten mahdollisuus. Toisinaan potilaalle määrätään sellaista lääkettä, jolla melko suurella todennäköisyydellä on lievää vakavampia haittavaikutuksia. Tällöin on kyseessä niin sanottu välttämätön riskinotto. Lääkevahinkoa ei korvata, jos sairaus tai vamma on seurausta lääketieteellisesti välttämättömästä riskinottamisesta hoidettaessa sairautta tai vammaa, joka hoitamattomana on hengenvaarallinen tai saattaa aiheuttaa vaikean ruumiinvamman.

Vahinkoa ei myöskään korvata, jos lääkkeen haittavaikutus olisi pitänyt kohtuudella sietää ottaen huomioon hoidettavan sairauden tai vamman laatu, vahingonkärsineen muu terveydentila, vahingon laajuus ja asiantuntijan mahdollisuudet ja tilaisuus ennakoida lääkkeen vaikutukset sekä muut tällaiset seikat.

Vähäistä vahinkoa ei korvata.

Jos lääkkeellä ei ole ollut tarkoitettua vaikutusta, eli se ei ole tehonnut hoidettavaan sairauteen tai vammaan, ei tämä kuulu lääkevahinkovakuutuksen piiriin.

Lääkevahinkovakuutuksesta voidaan korvata ainoastaan asianmukaisen lääkityksen aiheuttamat haittavaikutukset. Jos lääkkeen määräämisessä tai antamisessa on tapahtunut kokeneen ammattihenkilön standardilla arvioiden virhe, tai jos vahinko on aiheutunut reseptilääkkeen toimittamisesta apteekista reseptin tai säännösten vastaisesti, kysymyksessä voi olla potilasvahinkolain nojalla korvattava vahinko. Korvausta siitä haetaan Potilasvakuutuskeskukselle tehtävällä ilmoituksella.

Vakuutusehdoissa on rajattu korvauksen ulkopuolelle myös erilaiset lääkkeiden hankintaan ja käyttöön liittyvät laittomuudet ja väärinkäyttötapaukset.

Takaisin ylös