Siirry suoraan sisältöön

Korvauksenhakijoille

Lääkevahinkovakuutus

Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta on ottanut lääkkeen käyttäjien turvaksi lääkevahinkovakuutuksen, jonka tarkoitus on korvata Suomessa myytävien tai kulutukseen luovutettujen lääkkeiden käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia.

Lääkevahinkovakuutuksen piirissä ovat lääkkeet, joiden valmistaja, maahantuoja tai markkinoija on Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnan jäsen. Vakuutus koskee myös tutkimuslääkkeitä, kun niiden käyttö on Suomessa vakuutukseen liittyneen toimesta tai myötävaikutuksella lääketieteellisistä tutkimuksista annetun lain määrittelemää kliinistä lääketutkimusta. Jos lääketutkimuksessa vertailuvalmisteena on käytössä muun yrityksen valmistama lääke, myös se kuuluu vakuutuksen piiriin, jos vakuutukseen liittynyt on luovuttanut sen kulutukseen Suomessa.

Epäiletkö käyttämäsi lääkkeen aiheuttaneen sinulle vahingon?

Lue lääkepakkauksessa olevat ohjeet

Jos lääkkeen käytön aikana huomaat oireita, joita epäilet lääkkeen aiheuttamiksi, perehdy ensimmäiseksi lääkepakkauksessa oleviin kirjallisiin ohjeisiin. Ohjeista käy ilmi kyseisen lääkkeen mahdolliset sivu- tai haittavaikutukset sekä miten niiden ilmetessä tulee menetellä.

Lääkevahinkoilmoitus

Lääkkeen aiheuttamasta vahingosta voi hakea korvausta Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä täyttämällä vahinkoilmoituslomakkeen. Tarkempia tietoja kohdassa Korvauksen hakeminen.

Ennen ilmoituksen tekemistä on syytä keskustella hoitavan lääkärin, potilasasiamiehen tai muun hoitohenkilökuntaan kuuluvan kanssa, mikä on heidän näkemyksensä asiasta. Tilanteen kartoittamisen jälkeen on mahdollista jatkaa lääkevahinkoilmoituksen tekemisellä.

Lääkevahinkoilmoitus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvausta vaativa sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, kyseessä olevan lääkkeen tai verivalmisteen aiheuttamasta vahingosta ja vahinkoseuraamuksesta. Lääkevahinkoilmoitus on esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Muut korvausjärjestelmät

Lääkevahinkovakuutus on toissijainen korvausjärjestelmä. Lääkevahinkovakuutus on täydentämässä lakisääteistä turvaa. Tästä syystä vakuutuksesta maksettavista korvauksista vähennetään aina lakisääteisestä vakuutuksesta tai muuten julkisista varoista maksettavat tai saatavat etuudet. Nämä korvaukset ja etuudet haetaan asianomaisilta tahoilta (kuten Kela tms.), vaikka vahingosta haettaisiin korvausta myös Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä.

Epäiletkö käyttämäsi lääkkeen aiheuttaneen sinulle vahingon?

Jos lääkkeen käytön aikana huomaat oireita, joiden epäilet lääkkeen aiheuttamiksi, perehdy ensimmäiseksi lääkepakkauksessa oleviin kirjallisiin ohjeisiin. Ohjeista käy ilmi kyseisen lääkkeen mahdolliset sivu- tai haittavaikutukset sekä miten niiden ilmetessä tulee menetellä.

Tee vahinkoilmoitus
Takaisin ylös