Siirry suoraan sisältöön

Lääkkeiden käyttäjien turvaksi on Suomessa voimassa vapaaehtoinen lääkevahinkojen korvausjärjestelmä: lääkevahinkovakuutus. Vakuutus korvaa Suomessa myydyistä tai kulutukseen luovutetuista lääkkeistä käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia.

Vakuutuksenottaja on Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta.

Vakuutettuja ovat lääkkeiden käyttäjät. Lääkevahinkovakuutuksen piirissä ovat sellaiset lääkkeet, joiden valmistaja, maahantuoja tai markkinoija on Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnan jäsen. Vakuutuksen piiriin kuuluu myös tutkimuslääkkeet silloin, kun niillä tehdään Suomessa vakuutukseen liittyneen toimesta tai myötävaikutuksella lääketieteellisistä tutkimuksista annetun lain mukaista kliinistä lääketutkimusta.

Lääkevahinkovakuutus koskee vain lääkelain tarkoittamia lääkkeitä. Vakuutuksen piiriin kuuluvat myös veri ja verivalmisteet sekä lääkemääräyksellä toimitettavat tai terveydenhuollon ammattilaisen toimenpidettä vaativat kehonsisäiset ehkäisyvalmisteet.

Suomessa on ollut voimassa vapaaehtoinen lääkevahinkovakuutus vuodesta 1984. Aluksi vakuutuksen myönsi ja sitä hoiti Lääkevahinkovakuutuspooli. Nykyisin vakuutuksen myöntää ja korvausasiat käsittelee Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Vakuutusmaksun maksaa osuuskunta.

Vain Suomessa ostetut lääkkeet kuuluvat vakuutuksen piiriin

Lääkevahinkovakuutuksen tarkoituksena on korvata lääkkeen aiheuttama henkilövahinko eli lääkevahinko silloin, kun lääke on luovutettu Suomessa kulutukseen ja lääkkeen valmistaja, maahantuoja, jakelija tai myyjä on liittynyt vakuutukseen. Vakuutuksesta korvataan myös kliinisessä lääketutkimuksessa sattunut lääkevahinko edellyttäen, että tutkimus täyttää lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset ja että tutkimuksen tekee tai siihen myötävaikuttaa vakuutukseen liittynyt taho.

Lääkevahinko voi tulla korvattavaksi silloin, kun lääke on hankittu Suomessa apteekista tai potilas on saanut lääkkeen Suomessa lääkäriltä tai terveydenhuollon yksiköltä. Myös Suomessa toimivasta luvallisesta nettiapteekista ostetut lääkkeet kuuluvat vakuutuksen piiriin. Muualta kuin Suomesta ostetut tai saadut lääkkeet tai ulkomaisesta nettiapteekista hankitut lääkkeet eivät kuulu vakuutuksen piiriin eikä niistä aiheutuvia vahinkoja korvata.

Lääkkeellä tarkoitetaan lääkelain 3 §:n mukaista, ihmisille tarkoitettua valmistetta tai ainetta. Lääkkeellä tarkoitetaan myös lääkemääräyksellä toimitettavaa tai terveydenhuollon ammattilaisen toimenpidettä vaativaa kehonsisäistä ehkäisyvalmistetta. Lisäksi lääkkeellä tarkoitetaan veripalvelulaitoksen verensiirtoon toimittamaa, veripalvelulain mukaista verta tai veren osaa. Kasvirohdoslääkkeet, homeopaattiset lääkkeet ja ravintolisät eivät kuulu lääkevahinkovakuutuksen piiriin, eikä niiden aiheuttamista vahingoista makseta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutuksesta korvataan henkilövahingot, jotka johtuvat lääkkeen käytöstä lääkkeenä. Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jos lääkettä on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin lääkkeenä, esimerkiksi päihdetarkoitukseen.

 

Haittavaikutusilmoitus

Lääkevahinko ja haittavaikutus eivät ole sama asia. Kaikki lääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset eivät ole korvattavia lääkevahinkoja. Lääkevahinkoihin sovelletaan lääkevahinkovakuutuksen vakuutusehtoja ja lääkevahinkojen mahdollinen korvattavuus määritellään vakuutusehtojen mukaisesti. Haittavaikutuksella tarkoitetaan lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin aiottua vaikutusta. Suomessa havaituista lääkkeiden ja rokotteiden haittavaikutuksista kerätään tietoa Fimean haittavaikutusrekisteriin, johon terveydenhuollon ammattilaiset ja lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa epäilemistään tai toteamistaan haittavaikutuksista. Lisätietoja lääkkeiden haittavaikutuksista ja haittavaikutusilmoituksen tekemisestä löydät osoitteesta: www.fimea.fi

Lue lisää Fimean sivuilta
Takaisin ylös