Siirry suoraan sisältöön

Ilmoituskanava

 

Ilmoituskanavan tarkoitus

Kanavaan voit tehdä ilmoittajansuojelulain (1171/2022) tai rahanpesulain (444/2017) mukaisen ilmoituksen epäilemästäsi väärinkäytöksestä tai rikkomuksesta, joka koskee jotakin ilmoittajansuojelulain 2 §:ssä mainittua lainsäädännön alaa.

Älä jätä kanavaan asiakaspalautetta tai korvaustapauksiin liittyviä kysymyksiä. Tutustuthan näihin ohjeisiin ennen ilmoituksen jättämistä.

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Voit tehdä ilmoituksen, jos olet työsi puolesta yhteydessä Suomen Keskinäiseen Lääkevahinkovakuutusyhtiöön ja olet saanut rikkomista koskevia tietoja työsi yhteydessä. Voit olla esimerkiksi yhtiön nykyinen tai entinen työntekijä, yhteistyökumppanimme palveluksessa työskentelevä henkilö, hallituksen jäsen tai tällaisen henkilön valtuuttama.

Ilmoittaminen sisäiseen ilmoituskanavaan

Pääset jättämään ilmoituksen täällä. Noudata palvelun ohjeita koskien ilmoituksen täyttämistä. Kerro epäilemästäsi väärinkäytöksestä tai rikkomuksesta mahdollisimman tarkasti. Ilmoitusta ei voi jättää nimettömänä.

Ota talteen koodi, jonka saat ilmoituksen jättämisen jälkeen. Koodin avulla voit jälkikäteen seurata ilmoituksen käsittelyn tilaa sekä toimittaa mahdollisia lisäselvityksiä. Viestimme kanssasi ainoastaan ilmoituskanavan kautta käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Voit lukea tietojen käsittelystä lisää tietosuojaselosteesta.

On mahdollista, että pyydämme sinulta lisäselvityksiä. Sinulla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toimittaa täydentävää selvitystä.  Saat kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen jättämisestä tiedon siitä, mihin toimenpiteisiin olemme ryhtyneet ilmoituksesi johdosta. Tietoja annetaan siinä laajuudessa kuin se on mahdollista esimerkiksi salassapitosääntely huomioiden.

Ilmoittaminen oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan

Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti yhtiön sisäiseen ilmoituskanavaan, jollei ilmoittamisesta suoraan viranomaiselle ole erikseen säädetty.

Seuraavissa tilanteissa voit tehdä ilmoituksen Oikeuskanslerinviraston ylläpitämään kansallisesti keskitettyyn ilmoituskanavaan:

  1. Sinulle ei ole annettu mahdollisuutta ilmoittaa sisäisen ilmoituskanavan kautta;
  2. Sinulla on perusteltu syy uskoa, ettei sisäisen ilmoituksen perusteella ole ilmoittajansuojelulaissa säädetyssä määräajassa ryhdytty asianmukaisiin toimenpiteisiin;
  3. Sinulla on perusteltu syy uskoa, ettei rikkomiseen voida tehokkaasti puuttua sisäisen ilmoituksen perusteella tai;
  4. Sinulla on perusteltu syy uskoa, että olet vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoittamisen johdosta.

Rikkomista koskevan tiedon julkistamisesta säädetään ilmoittajansuojelulain 9 §:ssä. Hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa voit olla oikeutettu suojeluun, vaikka julkistaisit ilmoituksen kohteena olevia tietoja.

Ilmoittajan suojelun edellytykset

Emme saa kohdistaa sinuun vastatoimia rikkomista koskevan tiedon ilmoittamisen vuoksi tai pyrkiä estämään sinua tekemästä ilmoitusta. Vastatoimilla tarkoitetaan sinuun kohdistuvia kielteisiä seurauksia tai muuta epäasiallista kohtelua ilmoittamisen vuoksi.

Suojelun yleisenä edellytyksenä on, että sinulla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu ilmoittajansuojelu- tai rahanpesulain soveltamisalaan. Suojelun edellytyksenä on myös se, että noudatat ohjeita sisäisen ilmoittamisen ensisijaisuudesta.

Muut kuin lainsäädännössä määritellyt henkilöt eivät voi saada suojelu

Ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Takaisin ylös