Siirry suoraan sisältöön

Korvauksen hakeminen

Vahinkoilmoitus

Voit hakea korvausta lääkevahinkovakuutuksesta, jos lääke on aiheuttanut sinulle yllättävän haittavaikutuksen. Korvauskäsittely aloitetaan täyttämällä vahinkoilmoituslomake ja lähettämällä se postitse Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.

Tee vahinkoilmoitus

Vahinkoilmoituslomake

Saat ladattua vahinkoilmoituslomakkeen Lomakkeet-sivulta. Voit täyttää PDF-muotoisen lomakkeen tietokoneella ja tulostaa sen paperille. Vahinkoilmoitus on allekirjoitettava henkilökohtaisesti, joten et voi lähettää sitä sähköisesti Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.

Vahinkoilmoitukseen ei tarvitse liittää mukaan kuitteja tai muita selvityksiä aiheutuneiden kustannusten ja menetysten suuruudesta. Ne selvitetään  myöhemmin, mikäli vahingon  katsotaan kuuluvan korvauksen piiriin.

Vahinkoilmoituksen allekirjoitus

Vahinkoilmoituslomakkeen allekirjoittaa täysi-ikäinen korvauksen hakija itse. Tarvittaessa hän voi valtuuttaa myös  toisen henkilön hoitamaan asiaa, jolloin valtakirja pitää liittää vahinkoilmoituslomakkeen mukaan. Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön puolesta vahinkoilmoituksen allekirjoittaa hänen edunvalvojansa. Alaikäisen edunvalvojia ovat yleensä hänen vanhempansa. Jos lääkkeen käyttäjä on kuollut, vahinkoilmoituksen voi tehdä ja allekirjoittaa kuolinpesän osakas.

Allekirjoittamalla vahinkoilmoituksen korvauksen hakija antaa suostumuksensa siihen, että hoitolaitos tai muu lomakkeen suostumuslausekkeessa mainittu taho voi antaa Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle vahinkoasian käsittelyssä tarvittavat selvitykset ja tiedot.

Korvausvaatimuksen esittämisen ajankohta

Korvausvaatimus on esitettävä vuoden kuluessa siitä, kun korvausta vaativa sai tiedon lääkkeen aiheuttamasta vahingosta. Vaatimus on kuitenkin  esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Korvaushakemuslomake

Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö antaa kirjallisen korvauspäätöksen korvauksenhakijalle. Myönteisessä korvauspäätöksessä ilmoitetaan millaisia korvauksia maksetaan lääkevahinkovakuutuksesta. Päätöksen liitteenä toimitetaan korvaushakemuslomake, jolla korvauksenhakija voi esittää yksilöidyn korvausvaatimuksensa.

Tee vahinkoilmoitus
Takaisin ylös