Tilapäinen ja pysyvä haitta

Tilapäinen haitta (kipu ja särky)

Vuoden 2006 alusta voimaan tulleen vahingonkorvauslain muutoksen myötä kivun ja säryn korvauksen nimi muuttui tilapäisen haitan korvaukseksi.

Tilapäisen haitan korvauksella hyvitetään välittömästi vahingon jälkeen vahingonkärsineelle aiheutuva akuuttivaiheen kipu ja särky ja muu epämukavuus. Korvauksen määrään vaikuttavat mm. vamman tai sairauden vaikeusaste, toipumisaika, tehdyt hoitotoimenpiteet ja sairaalahoidon tarve. Jos kiputila muuttuu krooniseksi, se huomioidaan pysyvän haitan korvauksessa. 

Pysyvä haitta

Lääkevahingosta aiheutunut pysyvä toiminnallinen haitta (invaliditeetti) korvataan pysyvän haitan korvauksella. Haittaluokat on jaettu sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1012/1986) mukaisesti 1 – 20 haittaluokkaan. Korvauksen määrään vaikuttaa vamman laatu ja vahingonkärsineen ikä sekä joissakin erityistapauksissa vahingonkärsineen ammatti ja harrastukset.

Kustakin haittaluokasta maksettavan korvauksen suuruus määräytyy liikennevahinkolautakunnan ohjeiden perusteella.

Pysyvä kosmeettinen haitta

Mikäli lääkevahingosta aiheutuu pysyvää ulkonäöllistä haittaa, kuten arpi hyvitetään se kosmeettisen haitan korvauksella. Korvausta määriteltäessä huomioidaan arven laajuus, muoto, väri, sijainti ja näkyvyys. Korvauksen määrään vaikuttaa myös vahingonkärsineen ikä. Ikävähennys pienentää vanhempana vahingoittuneen henkilön korvausta.

Korvauksen suuruus määräytyy liikennevahinkolautakunnan ohjeiden perusteella.