Korvattavat sairaanhoito- ja muut kulut

Sairaanhoitokulut

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan tarpeelliset vahingon aiheuttamat ylimääräiset sairaanhoitokulut. Korvattavaksi voivat tulla esim. vahingosta aiheutuneet ylimääräiset hoitopäivä- ja poliklinikkamaksut, lääkärinpalkkiot, vahingosta aiheutunut kotisairaanhoito ja laboratoriotutkimukset, lääkekulut sekä fysikaalinen hoito.

Sairaanhoitokustannukset korvataan pääsääntöisesti julkisen sairaanhoidon kustannustason mukaisesti, ellei poikkeustapauksessa ole erityistä perustetta yksityisten terveydenhoitopalveluiden käyttämiseen.

Muut vahingosta aiheutuneet kulut

Muina vahingosta aiheutuneina kuluina voidaan korvata muun muassa ylimääräisestä hoidosta aiheutuvia matkakuluja, ylimääräisestä pitovaatteiden kulumisesta aiheutuneita kuluja sekä kotihoidon ajalta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia.

Kun vahingonkärsineelle aiheutuu ylimääräistä pitovaatteiden kulumista esim. proteesin, kyynär- tai kainalosauvojen, pyörätuolin tai erilaisten tukisidosten käytöstä, voidaan silloin maksaa vaatelisäkorvausta. Korvausta ei makseta laitoshoidon ajalta.

Hoitotuki ja korvaus kohonneista kodinhoitokuluista on tarkoitettu kattamaan kotihoidon ajalta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia. Korvausta ei makseta laitoshoidon ajalta.