Epäiletkö käyttämäsi lääkkeen aiheuttaneen sinulle vahingon?

Lue lääkepakkauksessa olevat ohjeet

Jos lääkkeen käytön aikana huomaat oireita, joiden epäilet lääkkeen aiheuttamiksi, perehdy ensimmäiseksi lääkepakkauksessa oleviin kirjallisiin ohjeisiin. Ohjeista käy ilmi kyseisen lääkkeen mahdolliset sivu- tai haittavaikutukset sekä miten niiden ilmetessä tulee menetellä.

Lääkevahinkoilmoitus

Lääkkeen aiheuttamasta vahingosta voi hakea rahallista korvausta Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä täyttämällä vahinkoilmoituslomakkeen. Tarkempia tietoja kohdassa Korvauksen hakeminen.

Ennen ilmoituksen tekemistä on syytä keskustella hoitavan lääkärin tai muun hoitohenkilökuntaan kuuluvan kanssa, mikä on heidän näkemyksensä asiasta. Tilanteen kartoittamisen jälkeen on mahdollista jatkaa lääkevahinkoilmoituksen tekemisellä.                                                                                                                 

Lääkevahinkoilmoitus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvausta vaativa sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, kyseessä olevan lääkkeen tai verivalmisteen aiheuttamasta vahingosta ja vahinkoseuraamuksesta.  Lääkevahinkoilmoitus on esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Muut korvausjärjestelmät

Lääkevahinkovakuutus on toissijainen korvausjärjestelmä. Lääkevahinkovakuutus on täydentämässä lakisääteistä turvaa.  Tästä syystä vakuutuksesta maksettavista korvauksista vähennetään aina lakisääteisestä vakuutuksesta tai muuten julkisista varoista maksettavat tai saatavat etuudet. Nämä korvaukset ja etuudet haetaan asianomaisilta tahoilta (kuten Kela tms.), vaikka vahingosta haettaisiin korvausta myös Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä.