Oikaisupyyntö ja muutoksenhaku

Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön korvauspäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta korvauspäätökseen. Korvauspäätöksen mukana on toimitettu muutoksenhakuohjeet.

Oikaisupyyntö vakuutusyhtiölle

Korvauksenhakija voi tehdä Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle oikaisupyynnön korvauspäätökseen silloin, kun korvausasiassa on tullut ilmi korvattavuuden kannalta merkittäviä uusia tietoja. Uudet tiedot on mahdollisuuksien mukaan liitettävä pyyntöön tai siinä on ilmoitettava, mistä ne ovat hankittavissa.

Neuvonta vakuutusyhtiön ulkopuolella

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) antaa lääkevahinkovakuutukseen liittyvissä asioissa neuvontaa sekä neuvottelu- ja selvittelyapua. Asiakkaille annetaan tietoa mm. lainsäännöksistä, sopimusehdoista ja Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännöstä. Lisäksi neuvotaan, mitä menettelytapoja asiakkailla on käytettävissään erimielisyyksien ratkaisemiseksi. FINEn puhelinneuvonta numerossa (09) 6850 120 on avoinna ma-to klo 10–16.

Lisätietoja Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta on osoitteessa www.fine.fi.

Muutoksenhaku

FINEn yhteydessä toimivalta Vakuutuslautakunnalta voi hakea muutosta Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Lautakunta antaa käsittelemiinsä asioihin ratkaisusuosituksen. Ratkaisusuositusta pyydetään lautakunnalta vapaamuotoisella kirjelmällä, johon on hyvä liittää valokopio kyseisestä korvauspäätöksestä ja mahdollisista muista selvityksistä.

Lisätietoja Vakuutuslautakunnasta on osoitteessa www.fine.fi.

Asia on saatettava Vakuutuslautakuntaan tai käräjäoikeuteen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsinyt sai tiedon korvauspäätöksestä ja määräajasta.