Vakuutus ei korvaa

Yleisimmät syyt, miksi vahinkoa ei korvata lääkevahinkovakuutuksesta:

  • Vahinko on sattunut ennen vakuutuksen voimaan tuloa

  • Vahinkoilmoitus on tehty liian myöhään

  • Vahinko ei todennäköisesti ole seurausta lääkkeen käytöstä

  • Vahinko aiheutui välttämättömästä riskinotosta hoidettaessa vaikeaa sairautta

  • Vahinko on muuten kohtuudella siedettävä huomioon ottaen erityisesti hoidettavan sairauden

  • Vahinko on vähäinen

  • Vahinko johtuu siitä, ettei lääkkeellä ollut tarkoitettua vaikutusta

  • Vahinko johtuu siitä, että lääkitystä ei toteutettu asianmukaisesti (potilasvahinko)

  • Vahinko liittyy lääkkeen väärinkäyttöön

Milloin lääkevahinkoa ei korvata

Lääkeaineiden käyttöön liittyy erilaisten haitallisten vaikutusten mahdollisuus. Vahinkoa ei korvata, jos se on seurausta lääketieteellisesti välttämättömästä riskinottamisesta hoidettaessa sairautta tai vammaa, joka hoitamattomana on hengenvaarallinen tai saattaa aiheuttaa vaikean ruumiinvamman.

Vahinkoa ei myöskään korvata, jos lääkkeen haittavaikutus olisi pitänyt kohtuudella sietää ottaen huomioon hoidettavan sairauden tai vamman laatu, vahingonkärsineen muu terveydentila, vahingon laajuus ja asiantuntijan mahdollisuudet ja tilaisuus ennakoida lääkkeen vaikutukset sekä muut tällaiset seikat.

Vähäistä vahinkoa ei korvata.

Jos lääkkeellä ei ole ollut tarkoitettua vaikutusta, eli se ei ole tehonnut hoidettavaan sairauteen tai vammaan, niin tämä ei kuulu lääkevahinkovakuutuksen piiriin.

Lääkevahinkovakuutuksesta voidaan korvata ainoastaan asianmukaisen lääkityksen aiheuttamat haittavaikutukset. Jos lääkkeen määräämisessä tai antamisessa on tapahtunut kokeneen ammattihenkilön standardilla arvioiden virhe tai jos vahinko on aiheutunut reseptilääkkeen toimittamisesta apteekista reseptin tai säännösten vastaisesti, kysymyksessä voi olla potilasvahinkolain nojalla korvattava vahinko. Korvausta siitä haetaan Potilasvakuutuskeskukselle tehtävällä ilmoituksella.

Vakuutusehdoissa on rajattu korvauksen ulkopuolelle myös erilaiset lääkkeiden hankintaan ja käyttöön liittyvät laittomuudet ja väärinkäyttötapaukset.