Lääkevahinkovakuutuksesta korvattavat vahingot

Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa taikka niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Lääkevahinko on aina henkilövahinko.

Syy-yhteys

Lääkkeen käytön ja haittavaikutuksen välillä tulee olla todennäköinen syy-yhteys. Lääkkeen käytön tulee olla todennäköisin vahingon syy, kun kaikki muut syyt otetaan kokonaisuutena huomioon. Mikäli syy-yhteys todetaan ainoastaan mahdolliseksi, ja vahinkoon on monta mahdollista muuta syytä, eikä lääkkeen käyttö ole niistä muita todennäköisempi, vahinkoa ei korvata.

Syy-yhteyden arvioinnissa käytetään apuna haittavaikutusrekistereissä ja niistä laadituissa kokoomateoksissa sekä lääketieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuja tietoja. Lisäksi huomioidaan  henkilön sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä muu mahdollinen lääkitys.

Korvattava lääkevahinko

Jotta lääkevahingosta voidaan maksaa korvausta, vahingosta tulee seurata vähintään 14 vrk:n yhtäjaksoinen toimintakyvyn aleneminen, pysyvä ruumiinvamma tai sairaus tai kuolema. Jos vahinko ei ole näin vakava, korvataan vahingonkärsineelle vain lääkevahingosta aiheutuneet kustannukset sekä ansionmenetys, jos ne yhteensä ylittävät 85 euroa julkisten tai lakisääteisten korvausten vähentämisen jälkeen.

Korvattava lääkevahinko ja korvattavuuden rajoitukset on tarkemmin määritelty vakuutusehdoissa.