Blanketter

Läkemedelsskadeanmälan

Blanketterna skall underskrivas personligen. Därför kan de inte sändas till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget elektroniskt.

Ersattningsansökan

Blanketten för ersättningsansökan ifylls och returneras först efter det Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget gett ett positivt ersättningsbeslut.

Arbetsgivarens löneanmälan

Arbetsgivare, av vilken Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget bett om utredning gällande uppkommen inkomstförlust, kan ge utredningen genom att fylla i nedanstående blankett.

Fullmakt

Ifall du önskar att någon annan i stället för dig sköter ditt läkemedelsskadeärende, kan du bifoga till skadeanmälan eller senare sända till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget denna fullmakt försedd med din underskrift. Om fullmakten inte längre gäller skall detta alltid skriftligt meddelas till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Om patienten avlidit skall dödsboets delägare gemensamt befullmäktiga en person att sköta läkemedelsskadeärendet och lyfta ersättningarna.

Sända blanketter till adressen:

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget

PB 115

00181 Helsingfors